Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy phương nhĩ giai
 
   Pháp môn niệm Phật tuy bao trùm tám giáo, thâu trọn vô lượng trăm ngàn Tam-muội, nhưng cách thực hiện lại rất thẳng tắt, nhanh chóng. Hễ niệm tướng hảo, niệm pháp môn, niệm Thật tướng v.v... thì trước hết phải khai giải thật sự, rồi mới tu tập, muôn phần không còn chút nghi tình nơi lý nữa. Riêng mình pháp môn Trì danh đây, chỉ hâm mộ là tu được ngay, chẳng dùng đến ba tâm, hai ý. 

   Tin sâu Tịnh độ thì sinh, phát nguyện quyết định vãng sinh, lấy Trì danh làm chánh hạnh, lấy Lục độ v.v... làm trợ hạnh. Vạn người tu, vạn người vãng sinh, tuyệt đối bảo đảm. Nếu tâm còn một điểm háo thắng, tu lấn sang tham cứu, cho là “hướng thượng” thì chỗ đặt chân chẳng ổn, mất cả Thiền lẫn Tịnh! Là bậc trí thì chẳng thể không quyết đoán chỗ mình toan hướng đến!