Hoạt động Phật sự
Hình ảnh Đại lễ Vía Phật A Di Đà năm 2020
Tục Thiền
28/12/2021 16:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh Đại lễ Vía Phật A Di Đà - Pháp hội siêu độ Tam thời hệ niệm - cầu quốc thái dân an tại Chùa Long Hưng.

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch