Album: Lời khai thị của thiền sư Lai Quả (phần 5)
13/07/2010 04:42 (GMT+7)

Source: tusachphathoc.com

Các tin đã đăng: