Vấn đề hoằng pháp đối với sinh viên đại học

Vấn đề hoằng pháp đối với sinh viên đại học
Đến với Đức Thế Tôn, có thể nói, kể từ khi chứng thành đạo quả, bước chân hoằng hóa của Ngài đã rảo bước khắp muôn nơi. Ngài đã từng thuyết giảng từ nơi núi từng, đến xóm thôn; từ tịnh xá đến cung vua sang trọng v.v…

Đại cương những quy trình thuyết pháp

Đại cương những quy trình thuyết pháp
 Thuyết pháp hay giảng pháp là hình thức sử dụng ngôn ngữ chuyển tải giáo pháp của Phật. Thông qua phương tiện ngôn ngữ giáo pháp sẽ thâm nhập vào tâm chúng sinh, vào tri thức của thính chúng, phát khởi tín tâm, khơi nguồn trí tuệ, tỏ ngộ chân lý, chứng quả giải thoát.

Vai trò của vị trụ trì trong việc hướng dẫn Phật tử tu học

Vai trò của vị trụ trì trong việc hướng dẫn Phật tử tu học
Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị trên tinh thần đoàn kết hòa hợ,. Tôi rất vinh dự được Ban Tổ chức cho phép tôi đại diện Phật giáo Nam tông Khmer thuộc Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tham luận và đóng góp một số ý kiến trong ngày hội thảo hướng dẫn Phật tử miền Đông và miền Tây Nam bộ

Kinh nghiệm truyền bá Phật pháp vùng đồng bào dân tộc Khmer

Kinh nghiệm truyền bá Phật pháp vùng đồng bào dân tộc Khmer
Đối với đồng bào dân tộc Khmer, Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước là một tổ chức của giới sư sãi, có mối quan hệ hữu cơ với cộng đồng Phật tử Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer Mahanikaya.

Bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer và định hướng sinh hoạt, tu học trong thời hội nhập

Bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer và định hướng sinh hoạt, tu học trong thời hội nhập
Nước ta gồm nhiều dân tộc anh em, có truyền thống đoàn kết, đấu tranh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Mỗi dân tộc có những đặc thù và bản sắc văn hóa riêng của mình góp phần làm phong phú đa dạng văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chuyến hoằng pháp quý hiếm của thiền sư Nhất Hạnh đến Vương quốc Anh

Chuyến hoằng pháp quý hiếm của thiền sư Nhất Hạnh đến Vương quốc Anh
Luân Đôn, Anh Quốc - Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thi sỹ, nhà kiến tạo hòa bình và nhà hoạt động nhân quyền sẽ có chuyến công du và hoằng pháp quý hiếm tại Vương quốc Anh từ ngày 11 đến 18/8/2010. Là một lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực thực hành thiền chính niệm, thiền sư Nhất Hạnh sẽ đi cùng với 40 tăng ni từ Làng Mai, trung tâm thiền quốc tế ở miền Nam nước Pháp.

Hoằng pháp với công nghệ thông tin

Hoằng pháp với công nghệ thông tin
Đạo Phật xuất hiện trên thế gian đã hơn 2500 năm, trải qua mỗi thời đại với những phát triển về xã hội và khoa học, bằng tính KHẾ LÝ và KHẾ CƠ, Phật giáo biết vận dụng những thành tựu đó để xiển dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh.

Hoằng pháp với Thanh thiếu niên qua chương trình Game Show vui học Phật pháp

Hoằng pháp với Thanh thiếu niên qua chương trình Game Show vui học Phật pháp
Đất nước ta đang trong thời phát triển và đổi mới đi lên ngày một rất mạnh. Nhân loại cũng đã bước vào thiên kỷ mới. Một thiên kỷ được ứng dụng và phát huy bằng các phương tiện kỹ thuật và thiết bị hiện đại, để đáp ứng cho nhu cầu của đời sống tinh thần và vật chất một cách vượt bậc.

Hoằng pháp là nuôi dưỡng nếp sống hạnh phúc cho thanh thiếu niên

Hoằng pháp là nuôi dưỡng nếp sống hạnh phúc cho thanh thiếu niên
Nhìn vào công tác hoằng pháp hiện nay, hoặc dưới dạng được tổ chức bài bản, hoặc là công hạnh tự lực của những cá nhân quan tâm đến những nỗi đau của cuộc sống người dân, góp phần giải quyết những vấn đề của đất nước, xã hội; chúng ta đang ngày càng mở rộng mục đích cho hai chữ Hoằng pháp – rộng và hẹp khác nhau.

Hoằng pháp viên trong thời hội nhập

Hoằng pháp viên trong thời hội nhập
Đối với mỗi người con Phật thì "Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài" là một trong những sứ mạng thiêng liêng cao quý. Là một tu sĩ Phật giáo, con rất tâm đắc và luôn nguyện tiến bước theo hầu làm tròn bổn phận của một sứ giả Như Lai.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 2 3 4 5 6 7