Thơ
Ước mơ được xuất gia làm khất sĩ
07/07/2016 16:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Nụ cười ấy mang ý nghĩa gì vậy?
Đừng hiểu lầm nó chẳng có chi đâu.
Phải đi thôi, ước mơ Em đã chọn
Dấn thân vào đời du tăng Khất sĩ
Hiến tuổi trẻ cho đạo pháp hôm nay
Dẫu biết rằng có muôn ngàn bể khổ
Cũng nguyện rồi dù thịt nát xương tan
Ở kiếp này hay muôn ngàn kiếp nữa
Sẽ mãi là người con gái của Phật
Bước vân du trong thế giới Ta Bà
Chỉ đôi chân với tấm y vững chắc
Mang lời vàng trãi rộng khắp chúng sanh
Đem từ bi đến tất cả muôn loài
Kết duyên lành với đạo pháp hôm nay
Mạnh dạn lên Mẹ luôn kề bên Em
Đừng nhụt chí vì đó là ích kỷ
Đừng thối lui vì đó là hèn nhát
Cứ dũng tiến còn bao người chờ trước
Hãy y nguyện như Em từng thệ nguyện
Chúng sanh còn khổ còn bước chân Em
Hãy y nguyện như Em từng thệ nguyện
Quyết thực hiện được thỏa chí tang bồng
Gót lữ hành bước Du Tăng khất sĩ
Tâm bác ái tình đại đồng tương thân
Nguyện kết thân tình người và vạn vật
Du tăng khất sĩ Em yêu lẽ thật.
Đó là chân lý du tăng khất sĩ
Gieo giống Phật độ tận cả muôn loài.
Tăng khất sĩ hoằng dương ngàn thiên lý
Cùng sống chung nơi thế giới đại đồng
Bốn bể là nhà khắp chốn vân du
Du tăng khất sĩ là Thầy tất cả
Bước đó đây để dẫn lối chỉ đường
Đời loạn khổ đắm chìm trong bể khổ
Nhắc khuyên người đừng tạo quả gây nhân
Lý vô thường luôn khắc cốt ghi tâm
Thật hãi hùng nếu không rõ điều đó
Ôi! Em nguyện là Du tăng khất sĩ
Hãy vững vàng mạnh tiến bước nghe Em
Ở trong trần nhớ tâm đừng nhiễm trần
Sắc thọ tưởng hành thức tất là không
Du tăng khất sĩ hoát-lê đạm bạc
Du tăng khất sĩ sống trong tịnh lạc
Người khất sĩ tâm đồng tâm chư Phật
Ở kiếp này hay muôn vạn kiếp sau
Em cũng sẽ mãi nguyện là như thế
Được làm người con gái của chư Phật
Được làm nữ sứ giả của Như Lai
Đem tuổi trẻ phụng sự ngôi Tam Bảo
Ôi! khát vọng Em là Tăng khất sĩ
Mang an lành đến khắp chúng sanh
Sự giải thoát đến bên bờ giác ngộ.
Đã chọn rồi cứ tiến bước nghe Em
Hoài bão ước mơ Em hãy dũng tiến
Ta chúc phúc Em được y lời nguyện
Ồ!
Cô bé mơ được làm Tăng khất sĩ.


Tiêu điểm:
Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch