Tìm hiểu về lễ bái
16/03/2010 07:11 (GMT+7)
Thực tế trong đời sống chúng ta thường nhận biết, cũng như nghe thấy những điều phỉ báng vô minh, hay thực hành lễ bái trong ý thức mê tín dị đoan, hoặc thực hành lễ bái, tu đạo trong sự thiếu hiểu biết, mơ hồ về những việc mà mình đã và đang làm.
Tịnh hóa ba nghiệp
12/02/2010 03:25 (GMT+7)
Tất cả mọi hành vi tốt hay xấu của một con người đều xuất phát từ ba cửa ngõ là thân, khẩu, ý. Đạo Phật gọi là ba nghiệp. Thuyết đạo đức của Phật giáo căn cứ vào vào diễn tiến của ba nghiệp thân, khẩu, ý để khảo sát, xác lập và đánh giá phẩm chất đạo đức và hạnh phúc của con người hay cuộc sống nói chung theo tiêu chí thiện ác.

Tổng quan về Quán đỉnh
12/02/2010 07:12 (GMT+7)
Quán đỉnh là một đặc trưng của Phật giáo Kim Cương thừa, tức nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ (sadhana) theo một đức Bản tôn hay một vị Bồ tát nào đó. Nói cách khác, quán đỉnh là nghi thức mà một bậc thầy tu chứng thành tựu một pháp môn nào đấy

Căn bản thiền tập
24/02/2010 04:55 (GMT+7)
Quyển sách mỏng này, tuy chỉ chuyển tải được đôi điều liên quan đến cuộc hành trình tìm về nguồn cội, nhưng cũng mong được đóng góp vào hành trang thiên lý của những hành giả tu Thiền. Vì ngôn ngữ văn tự là phương tiện bất toàn, nên chúng ta hãy đọc nó cùng với sự đồng cảm của nội tâm.
Thiền trong đời thường
24/02/2010 05:01 (GMT+7)
Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của khoa học, và nền kinh tế tri thức là một mắt xích chiến lược trong sự phát triển bền vững. Bằng tri thức, con người tạo ra những tiện nghi cho đời sống, kéo dài tuổi thọ và thâm chí tìm cách cướp quyền Tạo hoá. Bằng tri thức, con người đã khám phá ra nhiều bí mật của tự nhiên và vũ trụ,

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung
23/02/2010 22:21 (GMT+7)
 Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn. Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)  O ( buổi tối) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần) O ( buổi khuya)
Nghi thức thỉnh Đại hồng chung - (Âm và dịch nghĩa)
20/02/2010 04:54 (GMT+7)
Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, Thiết vi u ám tất giai văn, Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác

Nghi Thức thọ Tam Quy và Ngũ Giới
18/02/2010 11:48 (GMT+7)
Phật tử đọc: Bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật
23/02/2010 22:22 (GMT+7)
Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vả lại nếu bỏ qua ba phần sau này, thì ba phần trước là thờ, lạy và cúng khó có thể viên dung cả Sự và Lý được.

Ý nghĩa nghi lễ
23/02/2010 22:23 (GMT+7)
Khi nói đến Nghi lễ chúng ta cần phải hiểu qua ý nghĩa của nó. Hai chữ nghi lễ có nhiều ý nghĩa: Nghi: Nghi thức, lễ nghi, lễ phép, khuôn phép, oai nghi.v.v.. Lễ: Lễ giáo, lễ nhạc, (điều hòa), lễ bái, cúng tế, tôn thờ, cung kính.v.v...
Ý nghĩa tán sám tụng niệm
18/02/2010 11:47 (GMT+7)
Tán sám: Là khen ngợi tướng tốt và thâm ân của Tam Bảo. Tụng: Đọc tụng kinh, chú của Phật dạy. Niệm: Tưởng niệm danh hiệu và tướng tốt của Đức Phật.

Lịch sử và ý nghĩa Chuông Trống Bát-nhã
20/02/2010 06:54 (GMT+7)
Chuông trống là một trong các loại pháp khí của Phật giáo. Sở dĩ gọi là Bát-nhã (phiên âm của chữ “prajnaa” (S) có nghĩa là “trí tuệ”) vì công năng của chúng là để thức tỉnh lòng người, có khả năng đánh động tâm linh của người nghe.
Nghi Thức Căn Bản trong khóa thiền
23/02/2010 22:23 (GMT+7)
Sau đây là các câu tụng niệm căn bản trước và sau các buổi thiền tập do Tỳ kheo Khánh Hỷ (Sư Tài) hướng dẫn tại Perth, Tây Úc, trong tháng 10, năm 1996.

Nghi thức an vị Phật
18/02/2010 11:47 (GMT+7)
Lễ an vị Phật tại tư gia, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên hoặc sau lưng Phật, nếu nhà lầu, thì Phật thờ tầng trên. Trước khi thờ Phật trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, trưng dụng hương hoa tinh khiết, đèn đài chuông mõ đầy đủ,
Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối
Tẩm Liệm - Chôn Cất - Cúng Tế
23/02/2010 22:18 (GMT+7)
Phật giáo vốn coi cuộc đời là vô thường và vạn vật là giả huyễn (chỉ như bóng trong gương, ảnh nơi đáy nước, không thật có). Có sinh thời có tử, có hợp thời có tan, có thành trụ thời có hoại diệt! Đó là nguyên lý thường hằng, không bao giờ thay đổi!

Hỏi & Đáp về Nghi Lễ
18/02/2010 11:47 (GMT+7)
Lễ lạy là một lễ nghi phổ biến trong đời sống. Xin NS Giác Ngộ cho biết các hình thức vái lạy ở đời thường cùng trong Phật giáo và tên gọi bằng chữ Hán của các hình thức đó.
Bần cùng và giàu có (貧窮與富有)
18/02/2010 12:59 (GMT+7)
Bần cùng và giàu có là 2 danh từ nói về hai thân phận khác nhau. Phần lớn trong nhận thức của con người đều cho rằng: người nghèo cùng thì không có cái giàu có hiện hữu, và ngược lại, giàu có thì không có cái nghèo khổ hiện hữu. Kỳ thật không phải như vậy.

Ma quỷ và Thiên sứ. (魔鬼與天使)
18/02/2010 12:59 (GMT+7)
Phương Tây có một họa sỹ, muốn vẽ chân dung của Đức Chúa Giêsu, bởi thế ông ta đã cất công đi khắp thế giới tìm kiếm, mong muốn tìm ra một người có tướng mạo trang nghiêm thánh khiết giống như chúa Giêsu để làm người mẫu. Trải qua một thời gian nỗ lực cuối cùng bức họa cũng được hoàn thành.
Học nhận lỗi(學習認錯)
18/02/2010 12:58 (GMT+7)
“Chết cũng không nhận lỗi” cũng là cái bệnh rất phổ biến của người Trung Quốc, dù cho có phạm phải sai lầm lớn đến mấy, ông ta sẽ vin đủ cớ này cớ nọ, tìm mọi lý do để lấp liếm những sai sót của mình. Ví dụ, đã hẹn 10 giờ bắt đầu cuộc họp, ông ta đến muộn 30’

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10  
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch